God balans och stabilitet är en förutsättning för minskad skaderisk och optimal prestation inom de flesta hundsporter, men tyvärr så glöms ofta denna typ av träning bort. När en hund påbörjar nya träningsmoment kan rörelserna ofta vara obalanserade, vilket medför att vissa muskelgrupper aktiveras kraftigt medan andra är inaktiva. En ojämn muskelaktivering påverkar rörligheten, balansen, stabiliteten och koordinationen negativt.

 

Hos mig kan din hund träna sin balans- koordination och stabilitet på en mindre rehabbana samt på Sissels balans och träningsboll.

 

      

 

Vid balans och stabilitetsträning aktiveras framför-allt de stabiliserande musklerna, men vid träning av balans tränas även balansorganen. En dåligt balanserad hund kan alltså ha problem med de stabiliserande musklerna, men också med balansorganen och koordinationen. Vid dålig balans och koordination tvingas hunden att öka spänningsgraden i muskulaturen, vilket ger minskad rörlighet och sämre teknik.

 

       

 

Vid stabilitetsträning stärks lednära, ofta mindre muskler som har en viktig funktion vid stabilisering av skelettet och leder. Även buk och ryggmuskulatur har en stabiliserande funktion. Om hunden är svag i de stabiliserande musklerna måste de "stora" muskelgrupperna, som egentligen arbetar med att utföra rörelser, kompensera för detta och även verka stabiliserande. Det kan ge muskulära problem i form av överansträngning, spända muskler, smärtande triggerpunkter och muskelknutor.

 

        

 

 

www.piashundhalsa.se © 2010 • Västra Esplanaden 13, Sävsjö • 073-5139930 • piaspecial@hotmail.com

Företaget innehar F-skattsedel

www.piashundhalsa.se